Obair na bPáistí

Mo Pheata - Rang 4

Tá madra beag agam sa bhaile

Tomás is ainm dó,

Bíonn sé ag imirt 's ag spraoi

Ó mhaidin go dtí am luí.

 

Madra beag fionn atá ann,

Le spota dubh ar a dhroim.

An madra is deise dá bhfaca tú riamh

Níl dabht ar bith faoi sin!

Le: Jack

Tá mo mhadra go hiontach,

Bíonn sé ag léim agus ag rith

Is féidir leis rith gan deacracht ar bith.

Tá mo mhadra beag galánta,

Tá sé dubh agus bán

Is breá leis ag ithe,

itheann sé alán.

Ach anois tá mo mhadra Imithe ar strae,

Tá mo chroí bocht briste

Caidé a dhéanfaidh mé?

Le: Crístín

Tá madra beag agam sa bhaile,

níl sí ach measartha mór,

Fuair mé ó m'uncail í

Thuas sa bhaile mór.

 

Chonaic mé i siopaí na bpeataí í

Maidin Satharn amháin,

Bhí cóta deas rua uirthi agus cluasa fada bán.

Chuir mé ceist ar m'uncail

'An dtiocfadh liom í a fháil?'

 

Dúirt sé 'nach deas an peata í,

Ba bhreá liom í a fháil'.

Ansin ar lá mo bhreithlá

Fuair mé bronntanas breá

Coileán beag rua agus bán

Bhí mé lán luchair agus grá!!

Le: Naoise Ní C

Fuair mé peata inné agus d'imigh sé ar strae,

An bhfaca tusa é?

Bhí mé ag ól cupán tae

Nuair a d'imigh mo pheata ar strae

An mbeadh sé sa zú, cad a shíleann tú?

B'fhéidir go bhfuil an creatúr caillte gan mé

An bhfuil a fhios agat, an bhfaca éinne é?

Le: Oisín

 

 

 

Léimeann mo pheata agus luíonn mo pheata

Ní maith leis a bheith taobh thiar den geata

Itheann sé feoil, ólann sé tae

Bíonn sé ag súgradh liomsa i rith an lae.

Tá sé cliste, tá sé gasta,

Tá sé iontach greannmhar fósta.

Anois tá sé imithe, cad a dhéanfaidh mé?

Tá mo chroí bríste !

An bhfaca tusa é?

Le: Ope

Tá peata beag deas agam

Coileán atá ann.

Ag súgradh nó ina luí,

Tá sé i gconaí ar fud an tí.

Rua an t-ainm atá air,

Tá gruaig rua air.

Súile gorm agus béal donn,

Tá dúil mhór agam ann.

Le: Naoise Ní L

Tá mo pheata, mo mhadra

Imithe ar strae!

Caidé a dhéanfaidh mé gan é?

Bhí mé sa phairc tráthnóna inné

Nuair a d'imigh an creatúr bocht ar strae.

Madra beag rua le spotaí bán

Is maith leis ag súgradh,

Itheann sé alán.

Is breá liom mo mhadra

Tá mé caillte gané

An bhfaca éinne agaibhse é?

Le: Eimear

Mo Pheata


 Tá peata agam sa bhaile,
 Madra atá ann,
 Tá sé beag agus dubh
Le paiste ar a cheann.

Ní maith leis an tréidlia
Nó an folcadán,
Bíonn sé ag rith go gasta leis an ghaoth
Nuair a bhíonn sé amuigh ag spraoi.

Ó tá mo mhadra go hiontach
Gan dabht ar bith
Bhéinn caillte gan í
Níl dabht ar bith faoi!

Le : Gemma            

Tabhair cuairt ar an leathanach seo go luath le saothair na ndaltaí scoile(2010/2011) a fheiceáil

 

Comhghairdeas le Sionainn (anseo leis an Múinteoir Annette) a bhuaigh duais deas dí féin ó Chonradh na Gaeilge don dán a chum sí do chomórtas sheachtain na Gaeilge 2010. Togha cailín! Léigh dán s'aicí thíos.

                                                                                                                                                     

An Maistín

 Maistín a bhí ann
Maistín mór cinnte
Am amháin ghoid sé geansaí,

Am eile bhris sé feadóg stáin,
D’ith sé lón mo chara,
Agus níl maitheas ar bith ann.

            Ní bhíonn sé ag éisteacht sa rang,
            Ní dhéanann sé a obair bhaile,
            Bíonn sé ag caitheamh seile,
            Ar na páistí eile.

            Ní maith liom an maistín mór,
            Bíonn sé ag cur isteach orm gan stad,
            Gan staonadh.

            Ach b’fhéidir go bhfuil taobh eile air,
            B’fhéidir go bhfuil sé ag iarraidh bheith cairdiúil,
            Déanaim mo dhícheall,
            A bheith go deas leis i gcónaí.

 

 

 

 

sionnainn

   


Acrostic poems from Rang 2

 

A utumn is cool                              

U nder     the    tree     are    leaves
T he       nights    are    darker
U nder   the blankets
M any apples are red
N o green leaves left.

Le Mark, Rang 2 

ar ais

 


 

 

A utumn  is  cold  and  breezy
U nder the  car  it  is  cold
T oys  can  be  played    with  in   autumn
U nder  the  trees  it  is   cold  
M ammy    keeps  me  warm   in  autumn
N ever  be   sunny  in  autumn.

By  Carrie Anne, Rang 2

 


 

A utumn is fun
U p in the sky it s very cold
T here are not many leaves on the trees
U glier the grass the nicer the leaves
M icheál is cold
N ests are in the trees

By Micheál, Rang a Dó

 


 

A utumn is cold  
U p in the sky
T he trees are dry
U glier than grass
M y jacket will not keep me warm.
N o! It is just too cold.  

By Dipo, Rang a Dó .

 


A utumn is freezing.
U nder the trees there are lots of leaves falling.
T here are lots of squirrels eating crunchy nuts.
U p there the squirrels are eating  nuts.
M e and my sister are going back to school
N ow the nights are getting shorter.

 

By Daniel , Rang  2


A utumn is breezy.
U nder the trees it is cold.
T here are leaves on the ground.
U nder the trees there are dry leaves.
M any animals don’t eat food in autumn.
N ight is cold and dark.

By Caitlin, Rang 2

A utumn  is  cold
U nder  the  trees  you  can  see  all 
T he leaves
U p in  the trees  you can see  all the squirrels
M e and my sister  are going to  play
N ow  me  and  sister  are  going  to  bed.

By  Cara,  Rang a dó.

 

 

A utumn  is very  fun.
U nder the trees there are lots of  leaves.
T he trees sway side to side.
U nder the trees there are lots of branches.
M ammy and Daddy keep me safe.
N ew leaves fall off the trees.

By Eimear, Rang a Dó

 

 A utumn is cold with leaves falling down
U nder the trees the leaves crunch up
T rees come in all different shapes and sizes
U nder the cars there are leaves
M oving slowly across the street
N ow winter is on the way.

By Culann, Rang 2

A  utumn- some people wear sweaters
U nder the trees you might see hedgehogs
T hunder might strike
U p in the trees leaves will fall
M e and my brother go back to school
N ow we come back to school.

By Éanna, Rang a dó

 


A utumn is cool and breezy
U nder  the trees there are not many leaves
T here are lots of leaves
U nder the trees it is cool
M um said ‘Don’t go out to the trees
N or under the trees, it is cold’.

By Tiernan, Rang 2

A utumn  is  cool   but  it  is   cold
U p   in  the  sky  it  is  very   dark
T he  squirrel  is  hibernating
U p in  the  trees two  bright  eyes  looked at
M e and  then  I   found  conker  and
N ever gave  it  back.

By Reece, Rang 2


ar ais

 

 

A utumn is coming to an end
U p in the tree leaves will fall
T ree’s leaves will fall
U nder the tree  you can see  hedgehogs.
M am and me collected   conkers
N ow  we  come  back   to school.

By Caolán, Rang 2

 

A utumn is fun
U p in the sky
T he leaves are falling one by one
U nder trees we can gather chestnut
M ake sure to wrap up well
N ever go out with out your coat.

By Leon, Rang 2

ar ais

 

 

A utumn is  back  and   summer   is   gone
U nder the  trees   there   are    lots   of    leaves
T he  wind    is   blowing   very    hard
U p  in  the  sky   the   birds   fly    high
M um   keeps  me   warm   at    night
N ow  we  are   back   at   school.

By   Rhiana,    Rang   a   dó.

 

 

ar ais

 

 

 

 

 

ar ais

 

 

 


ar ais

 

 

 


 

ar ais

 

 

 

 

 

 


 

 

ar ais

 

 

 

 

 

 

 

 

ar ais

 

 

 

 

 

 

 

 

ar ais

 

 

 

 

 

 

 

 

ar ais

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

!


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
  ij Obair na bpáistí
  h Reading Room
  g Ealaín
  f Féilire na bliana
  e Ócáidí Speisíalta
  d Nascanna
  c Comórtas na Scoileanna Glasa
 
b
Triallacha Eolaíochta sa Scoil
     

 

   

Ar an leathanach seo:

    Mo Pheata, Rang 4
   

An Maistín ( Le Sionainn)

    Acrostic poems from Rang 2